Chidziwitso: Utitiri wa Nkhuku

Utitiri umaoneka kawirikawiri pa nkhuku makamaka za kumudzi, muno m'Malawi.

stick-fast-fleas-01.jpg    stick-fast-fleas-02.jpg
Photo 2: Courtesy Back Yard Chickens ("casportpony")

Maonekedwe a Matendawa:

  • Zizindikilo: Nthawi zambiri utitiri umawoneka ngati mzere wakuda pamwamba pa maso. Nthawi zina, umakhala paliponse pa mutu, kapena pena pa thupi la nkhuku. Umakhala wokhazikika pakhungu, osayendayenda.
  • Umayamwa magazi a nkhuku, ndipo nkhukuzo zimafooka. Zina zikhoza kufa koma zochepa.

Kuchiza:

  • Pakani mafuta monga Vaseline pamene pali utitiri kuti ulephera kupuma ndipo udzafa. Koma sudzagwa kwa masiku angapo. Izi zilibe kanthu.
  • Thandizani nkhuku zonse zomwe zakhudzidwa makamaka zazikulu.
  • Komanso thirani mankhwala monga Actellic kapena Akheri powder pansi mkati mwa khola. Chitaninso pakadutsa milungu itatu kapena inayi kuti muphe utitiri womwe wangotuluka kumene.

Kupewa:

  • Musaiwale kuthira mankhwala pansi m'khola.
  • Mphutsi za utitiri ziyenera kukumba m'nthaka kuti zibereke. Ngati sizingathe kukumba, sizingathe kubereka. Ngati pansi pali simenti yolimba, utitiri sungathe kuberekana.
  • Musabweretse nkhuku zomwe zili ndi utitiri m'khola lanu.
pic07_20181113_101534_85pc240px.jpg
A little story
about our impact


small_p1050707.jpg
A quarter million chickens
and counting...


small_p1060958a.jpg
An old story now
but one of our best.


Facebook